Ocells a la depuradora de Reus

Gavines capnegres a la depuradora
Gavines capnegres a la depuradora

Reus és una ciutat amb un terme municipal proporcionalment petit, en relació amb la mida de la zona urbana i també en proporció als habitants que té, però a més a més té una característica important que afecta els ocells que hi podem trobar: no té aigua superficial de forma natural, a excepció de rieres que poden tenir aigua de forma momentània. No tenim rius, aiguamolls, estanys ni llacs, i per tant els ocells vinculats als ambients aquàtics només poden ocupar basses artificials.

Sens dubte el punt més important de la ciutat per als ocells aquàtics són els estanys presents a la depuradora de Reus.

Ubicació de la deupradora

Vista de la depuradora

La depuradora municipal es troba al sud de la ciutat, quasi a tocar del terme de Vila-seca, al costat mateix de la carretera que ens portaria a Salou

Vista d'un dels estanys

Estany de la depuradora

La depuradora té 4 estanys fets amb lona de plàstic, de diferents mides, que tenen aigua de forma permanent.

Aquests grans estanys, ubicats en una zona que no és de pas, s'han convertit en el millor hàbitat de la ciutat per a observar ànecs, ocells limícoles i gavines, per exemple.

Per una banda, podrem observar-hi sovint cabussets, polles d'aigua i ànecs collverds, però també altres espècies d'ànecs molt menys freqüents: cullerots, grisets, xibecs, xarxets, morells de cap roig i fins i tot