Roquerol (Ptyonoprogne ruperstris)

Roquerol (Ptyonoprogne ruperstris)
Roquerol (Ptyonoprogne ruperstris)

El roquerol (Ptyonoprogne rupestris) és un ocell resident a Catalunya. A l'hivern es mou cap a zones humides del litoral on pot seguir alimentant-se dels escassos insectes que troba.
Habitualment s'agrupen en algun edifici assolellat per a escalfar-se els dies més freds.
Les fotos han estat fetes a Salou, on s'han comptat en un mateix edifici un total de 182 roquerols.

Roquerols descansant a un edifici