Ocells a la depuradora de Reus

Gavines capnegres a la depuradora
Gavines capnegres a la depuradora

Reus és una ciutat amb un terme municipal proporcionalment petit, en relació amb la mida de la zona urbana i també en proporció als habitants que té, però a més a més té una característica important que afecta els ocells que hi podem trobar: no té aigua superficial de forma natural, a excepció de rieres que poden tenir aigua de forma momentània. No tenim rius, aiguamolls, estanys ni llacs, i per tant els ocells vinculats als ambients aquàtics només poden ocupar basses artificials.

Sens dubte el punt més important de la ciutat per als ocells aquàtics són els estanys presents a la depuradora de Reus.

Ubicació de la deupradora

Vista de la depuradora

La depuradora municipal es troba al sud de la ciutat, quasi a tocar del terme de Vila-seca, al costat mateix de la carretera que ens portaria a Salou

Vista d'un dels estanys

Estany de la depuradora

La depuradora té 4 estanys fets amb lona de plàstic, de diferents mides, que tenen aigua de forma permanent.

Aquests grans estanys, ubicats en una zona que no és de pas, s'han convertit en el millor hàbitat de la ciutat per a observar ànecs, ocells limícoles i gavines, per exemple.

Per una banda, podrem observar-hi sovint cabussets, polles d'aigua i ànecs collverds, però també altres espècies d'ànecs molt menys freqüents: cullerots, grisets, xibecs, xarxets, morells de cap roig i fins i tot algun morell xocolater. Aquests ocells habiten sempre llocs amb aigües estancades, i aquí hi han trobat un hàbitat adequat amb prou vegetació aquàtica per alimentar-se, a priori.

Cabusset
Cabusset

Morell xocolater
Morell xocolater

Morell cap roig
Morell cap roig

Ànec collverd entre gavians i gavines
Ànec collverd entre gavians i gavines

Xarxets
Xarxets

Ànec griset
Ànec griset

Ànecs cullerots en vol
Ànecs cullerots en vol

Aquests punts d'aigua dolça permanent també esdevenen un bon lloc de descans, per netejar-se i per beure aigua per les gavines i gavians de la zona.

Gavina capnegra amb estornells al fons
Gavina capnegra amb estornells al fons

Gavià argentat jove
Gavià argentat jove

Gavià argentat
Gavià argentat

Gavià fosc
Gavià fosc

I, com és lògic, també hi trobarem altres ocells que apareixen sovint a zones humides, com les cueretes blanques i torrenteres, limícoles com les xivitones, xivites o fins i tot la gamba roja, i també moixons que s'alimenten dels insectes presents en aquests ambients com les orenetes i roquerols.

Xivita
Xivita

Xivitona
Xivitona

Gamba roja
Gamba roja

Cuereta blanca
Cuereta blanca

Cuereta torrentera
Cuereta torrentera

Roquerol
Roquerol


Degut a que es troba proper a diferents camps de conreu i zones amb herbes i arbusts, també hi veurem tot tipus d'ocells com els xoriguers, les gralles, mosquiters, gafarrons, caderneres, tallarols, pinsans, i un llarguíssim etc.

Gralla
Gralla

Mosquiter comú
Mosquiter comú

Xoriguer comú
Xoriguer comú

I a la zona propera a les depuradores hi ha també gespa i diversos pins i palmeres. La part amb gespa és aprofitada sovint per menjar per a cueretes blanques, pit-rojos o merles, i fins i tot per als esplugabous que a l'hivern aprofiten els alts pins per a dormir.

Esplugabous al pi on dormen
Esplugabous al pi on dormen

Esplugabous menjant cucs
Esplugabous menjant cucs

   

Picot garser gros (Dendrocopos major) al Francolí

Picot garser gros (Dendrocopos major)
Picot garser gros (Dendrocopos major)

Durant el mes de gener vaig fer el cens d'ocells hivernants del tram del riu Francolí que transcorre per l'alçada del Pont del Diable.

Es tracta d'una zona sempre interessant per veure ocells, doncs hi trobarem algunes espècies lligades a zones aquàtiques (ànecs collverds, xarxets, corbs marins, bernats pescaires, xivitones, ...), petits ocells com mallerengues, mosquiters, caderneres, titelles o pit-rojos, i també altres espècies com aligots, falcons pelegrins, àguiles calçades i sí, també picots.

Hi podem trobar el picot verd, un dels més habituals, però també és un gran lloc on trobar el picot garser petit. Aquest cop, en canvi, el picot que vaig sentir ben ràpid va ser el picot garser gros (Dendrocopos major).

Picot garser gros (Dendrocopos major)
Primera observació del picot garser gros, abans que canviés d'arbre

El primer que vaig sentir no va ser pas el seu reclam, si no el seu repicar contra un tronc. Vaig ubicar força ràpid el picot, i em vaig ubicar en un lloc mig amagat on no el pogués molestar, tot i que estava a la vora del camí que ressegueix el riu i hi passen sovint caminants i ciclistes. Per sort, el vaig poder gaudir una bona estona.

Picot garser gros (Dendrocopos major)

Picot garser gros (Dendrocopos major)
Picot garser gros emprenent el vol

Picot garser gros (Dendrocopos major)

Forat fet per una de les tres espècies de picot de la zona

 

Reus Natural a la revista NW


A partir d'aquest mes de gener de 2021 podreu trobar a NW La Revista de Reus (http://www.nwrevistadereus.cat/) una nova secció dedicada a conèixer la fauna que viu al terme municipal de Reus.

Des d'aquesta secció, a cada número tractaré una espècie animal que es pugui observar a Reus. Actualitzaré la llista a mesura que es vagin publicant els articles:

- Març 2021: Ocells rapinyaires en migració
- Febrer 2021: L'esquirol
- Gener 2021: La mallerenga blava 

 

1r Reus Big Day: Observant ocells a Reus 02/01/21

Puput (Upupa epops)
Puput (Upupa epops)

Amb l'amic Jordi Jover ens vam plantejar, aprofitant l'inici d'aquest 2021, fer un matí ornitològic sense sortir del terme municipal de Reus per tal de registrar totes les espècies d'ocells observades. 

En aquesta primera ocasió només hi vam dedicar les primeres 3 hores del matí, i ens vam marcar com a objectiu 3 únics punts: Zona de camps abandonats a la vora del Camí de les Ànimes, depuradora de Reus i la carretera que voreja l'aeroport.
Hi vam afegir posteriorment també 4 cites d'espècies observades al llarg del dia, en altres punts de Reus.

Mapa dels llocs observats

El resultat va ser molt millor del que esperàvem: ni més ni menys que 52 espècies diferents!

La zona del Camí de les Ànimes ens va servir per sumar una part important dels ocells: cotoliu, bitxac comú, mosquiter comú, tord, griva, merla, estornell vulgar, pinsà comú, gafarró, verdum, cadernera, puput, pardal comú, pit-roig, picot verd ibèric, tudó, colom roquer, tórtora turca, cotorreta de pit gris, tallarol de casquet, tallarol capnegre, garsa, cuereta blanca, cuereta torrentera, titella, astor, cotxa fumada, gaig i bernat pescaire. 

El segon punt, la depuradora municipal, tenia un clar objectiu: sumar ocells aquàtics, impossibles de veure en cap altre punt de Reus. Vam poder sumar esplugabous, ànec collverd, ànec cullerot, ànec griset, xarxet, polla d'aigua, xivita, gavià argentat, gavià fosc, gavina riallera i cabusset. També vam veure el primer xoriguer de la jornada, també pardal xarrec i gralla.

Per últim, els voltants de l'aeroport de Reus ofereixen una zona semi-estepària única al terme. Aquí hi vam trobar perdiu roja, arpella, aligot comú, alosa vulgar, cogullada, a més a més d'altres ocells ja observats durant el matí.

Finalment, durant la resta del dia vam poder afegir a la llista bruel, mallerenga blava, mallerenga carbonera i gratapalles.

Sens dubte un primer "big day" força sorprenent, gràcies a espècies poc freqüents com l'alosa, la perdiu, l'arpella o l'astor. Sens dubte repetirem.

Algunes imatges de la jornada:

Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus)

Astor (Accipiter gentilis)
Astor (Accipiter gentilis)

Astor (Accipiter gentilis)
Astor (Accipiter gentilis)

Aligot comú (Buteo buteo)
Aligot comú (Buteo buteo)

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Xoriguer comú (Falco tinnunculus)

Bruel (Regulus ignicapilla)
Bruel (Regulus ignicapilla)

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Puput (Upupa epops)
Puput (Upupa epops)

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

Bitxac comú (Saxicola rubicola)
Bitxac comú (Saxicola rubicola)

Verdum (Chloris chloris)
Verdum (Chloris chloris)

Tord (Turdus philomelos)
Tord (Turdus philomelos)

Titella (Anthus pratensis)
Titella (Anthus pratensis)

Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)

Pinsans comuns i pardals xarrecs
Pinsans comuns i pardals xarrecs

Perdiu roja (Alectoris rufa)
Perdiu roja (Alectoris rufa)

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

Griva (Turdus viscivorus)
Griva (Turdus viscivorus)

Cotoliu (Lullula arborea)
Cotoliu (Lullula arborea)

Gralla (Corvus monedula)
Gralla (Corvus monedula)

Cuereta blanca (Motacilla alba)
Cuereta blanca (Motacilla alba)

Esplugabous (Bubulcus ibis)
Esplugabous (Bubulcus ibis)

Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià fosc (Larus fuscus)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)

Xivita (Tringa ochropus)
Xivita (Tringa ochropus)

Xivita (Tringa ochropus)
Xivita (Tringa ochropus)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)

Ànec cullerot (Spatula clypeata)
Ànec cullerot (Spatula clypeata)

Xarxet (Anas crecca)
Xarxet (Anas crecca)

Ànec griset (Mareca strepera)
Ànec griset (Mareca strepera)