1r Reus Big Day: Observant ocells a Reus 02/01/21

Puput (Upupa epops)
Puput (Upupa epops)

Amb l'amic Jordi Jover ens vam plantejar, aprofitant l'inici d'aquest 2021, fer un matí ornitològic sense sortir del terme municipal de Reus per tal de registrar totes les espècies d'ocells observades. 

En aquesta primera ocasió només hi vam dedicar les primeres 3 hores del matí, i ens vam marcar com a objectiu 3 únics punts: Zona de camps abandonats a la vora del Camí de les Ànimes, depuradora de Reus i la carretera que voreja l'aeroport.
Hi vam afegir posteriorment també 4 cites d'espècies observades al llarg del dia, en altres punts de Reus.

Mapa dels llocs observats

El resultat va ser molt millor del que esperàvem: ni més ni menys que 52 espècies diferents!

La zona del Camí de les Ànimes ens va servir per sumar una part important dels ocells: cotoliu, bitxac comú, mosquiter comú, tord, griva, merla, estornell vulgar, pinsà comú, gafarró, verdum, cadernera, puput, pardal comú, pit-roig, picot verd ibèric, tudó, colom roquer, tórtora turca, cotorreta de pit gris, tallarol de casquet, tallarol capnegre, garsa, cuereta blanca, cuereta torrentera, titella, astor, cotxa fumada, gaig i bernat pescaire. 

El segon punt, la depuradora municipal, tenia un clar objectiu: sumar ocells aquàtics, impossibles de veure en cap altre punt de Reus. Vam poder sumar esplugabous, ànec collverd, ànec cullerot, ànec griset, xarxet, polla d'aigua, xivita, gavià argentat, gavià fosc, gavina riallera i cabusset. També vam veure el primer xoriguer de la jornada, també pardal xarrec i gralla.

Per últim, els voltants de l'aeroport de Reus ofereixen una zona semi-estepària única al terme. Aquí hi vam trobar perdiu roja, arpella, aligot comú, alosa vulgar, cogullada, a més a més d'altres ocells ja observats durant el matí.

Finalment, durant la resta del dia vam poder afegir a la llista bruel, mallerenga blava, mallerenga carbonera i gratapalles.

Sens dubte un primer "big day" força sorprenent, gràcies a espècies poc freqüents com l'alosa, la perdiu, l'arpella o l'astor. Sens dubte repetirem.

Algunes imatges de la jornada:

Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus)

Astor (Accipiter gentilis)
Astor (Accipiter gentilis)

Astor (Accipiter gentilis)
Astor (Accipiter gentilis)

Aligot comú (Buteo buteo)
Aligot comú (Buteo buteo)

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Xoriguer comú (Falco tinnunculus)

Bruel (Regulus ignicapilla)
Bruel (Regulus ignicapilla)

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Puput (Upupa epops)
Puput (Upupa epops)

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

Bitxac comú (Saxicola rubicola)
Bitxac comú (Saxicola rubicola)

Verdum (Chloris chloris)
Verdum (Chloris chloris)

Tord (Turdus philomelos)
Tord (Turdus philomelos)

Titella (Anthus pratensis)
Titella (Anthus pratensis)

Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)

Pinsans comuns i pardals xarrecs
Pinsans comuns i pardals xarrecs

Perdiu roja (Alectoris rufa)
Perdiu roja (Alectoris rufa)

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

Griva (Turdus viscivorus)
Griva (Turdus viscivorus)

Cotoliu (Lullula arborea)
Cotoliu (Lullula arborea)

Gralla (Corvus monedula)
Gralla (Corvus monedula)

Cuereta blanca (Motacilla alba)
Cuereta blanca (Motacilla alba)

Esplugabous (Bubulcus ibis)
Esplugabous (Bubulcus ibis)

Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià fosc (Larus fuscus)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)

Xivita (Tringa ochropus)
Xivita (Tringa ochropus)

Xivita (Tringa ochropus)
Xivita (Tringa ochropus)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)

Ànec cullerot (Spatula clypeata)
Ànec cullerot (Spatula clypeata)

Xarxet (Anas crecca)
Xarxet (Anas crecca)

Ànec griset (Mareca strepera)
Ànec griset (Mareca strepera)

Tots els ocells de Reus

Cotxa fumada
Cotxa fumada

A Reus hi podem trobar una gran diversitat d'espècies d'ocells, a diferents racons de la ciutat i també durant les diferents èpoques de l'any.

A continuació us mostro els ocells que hi he observat, que actualment ja sumen un total de 103 espècies:

Abellerol (Merops apiaster)
Àguila calçada (Aquila pennata)
Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Aligot comú (Buteo buteo)
Aligot de Harris (Parabuteo unicinctus)
Aligot vesper (Pernis apivorus)
Alosa vulgar (Alauda arvensis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec collverd  (Anas platyrhynchos)
Ànec cullerot (Spatula clypeata)
Ànec griset (Mareca strepera)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
Astor (Accipiter gentilis)
Ballester (Tachymarptis melba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Bitxac comú (Saxicola rubicola)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Bruel (Regulus ignicapilla)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Cadernera (Carduelis carduelis)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
Cogullada vulgar (Galerida cristata)
Colom roquer (Columba livia)
Corb (Corvus corax)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Cotoliu (Lullula arborea)
Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Cruixidell (Miliaria calandra)
Cuereta blanca (Motacilla alba)
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
Esparver comú (Accipiter nisus)
Esplugabous (Bubulcus ibis)
Estornell negre (Sturnus unicolor)
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Falciot negre (Apus apus)
Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Gafarró (Serinus serinus)
Gaig (Garrulus glandarius)
Gaig blau (Coracias garrulus)
Garsa (Pica pica)
Gavià argentat (Larus michahellis)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavina capnegra (Ichthyaetus melanocephalus)
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus)
Gralla (Corvus monedula)
Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
Gratapalles (Emberiza cirlus)
Griva (Turdus viscivorus)
Grua (Grus grus)
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
Mallerenga carbonera (Parus major)
Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
Mallerenga petita (Periparus ater)
Martinet blanc (Egretta garzetta)
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
Merla (Turdus merula)
Merla blava (Monticola solitarius)
Milà negre (Milvus migrans)
Morell de cap roig (Aythya ferina)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
Mussol comú (Athene noctua)
Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
Oreneta de ribera (Riparia riparia)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Oriol (Oriolus oriolus)
Papamosques gris (Muscicapa striata)
Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal de passa (Passer hispanioliensis)
Pardal xarrec (Passer montanus)
Passerell (Linaria cannabina)
Perdiu roja (Alectoris rufa)
Picot verd ibèric (Picus sharpei)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
Puput (Upupa epops)
Raspinell (Certhia brachydactyla)
Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
Tallareta vulgar (Sylvia communis)
Titella (Anthus pratensis)
Tord comú (Turdus philomelos)
Tórtora (Streptopelia turtur)
Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
Trist (Cisticola juncidis)
Tudó (Columba palumbus)
Verdum (Chloris chloris)
Xarxet comú (Anas crecca)
Xivita (Tringa ochropus)
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Xot (Otus scops)


Tudó

Falciot negre
Falciot negre

Puput
Puput

Gavina riallera
Gavina riallera

Esplugabous
Esplugabous

Arpella vulgar
Arpella vulgar

SOCC Pantà de Riudecanyes: 1r cens hivernants 2020

Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Bernat pescaire (Ardea cinerea)

Avui, dia 13/12/20, he realitzat el primer trajecte SOCC d'aquest hivern. Després de dos dies amb moltíssim vent, avui ha estat un dia esplèndid, sense gens d'aire i amb un cel ben net. Un dia, a priori, ideal per a l'observació d'ocells.

Tot i que he trobat, en proporció, poques espècies diferents (30 espècies, 4 d'elles fora de recorregut), el nombre total d'ocells comptabilitzats ha estat molt alt: 627.
En gran mesura ha estat gràcies als 131 gavians argentats, 125 tallarols de casquet i 155 caderneres.

Les observacions per trams han estat:
- 1r tram: 86 ocells de 15 espècies
- 2n tram: 194 ocells d'11 espècies
- 3r tram: 149 ocells de 15 espècies
- 4t tram: 23 ocells de 6 espècies
- 5è tram: 41 ocells de 8 espècies
- 6è tram: 130 ocells de 15 espècies

Com és habitual, els trams amb major nombre d'ocells i major diversitat són els tres trams de pantà (1r,

SOCC Pantà de Riudecanyes: 2n cens de nidificants 2020

Falciot negre (Apus apus)
Falciot negre (Apus apus)

El dia 02/06/2020 vaig realitzar el segon cens d'ocells nidificants del 2020 a l'itinerari 571: Pantà de Riudecanyes, dins el projecte SOCC de l'Institut Català d'Ornitologia.

Va ser una dia amb molt bona visibilitat i una bona temperatura i, gràcies a trobar-nos ja al mes de juny, vaig poder començar el cens a les 6:58h, amb prou llum per a buscar ocells.

Durant el recorregut vaig observar un total de 232 ocells de 28 espècies diferents. Com és habitual en el segon cens de nidificants de cada any, l'ocell observat en major quantitat va ser el falciot negre, amb un total de 66 exemplars.Cal destacar, en aquesta ocasió, l'observació d'un astor, el primer observat des

SOCC Pantà de Riudecanyes: 1r cens de nidificants 2020

Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)

L'inici dels censos del 2020 va venir marcat, sens dubte, pel covid-19. Degut al confinament, no sabíem si es podrien realitzar els censos de primavera, però finalment amb el canvi de fases i també gràcies a uns permisos especials obtinguts per part de l'Institut Català d'Ornitologia vam poder realitzar els SOCC, tot i que en el primer cas es va endarrerir una mica el període de mostreig.

El recorregut el vaig efectuar el 19 de maig de 2020, en un dia assolellat però amb una mica de vent. És possible que en altre contrades els resultats del SOCC es veiessin beneficiats pels mesos de confinament, però en el meu cas el resultat va ser força similar al del 2019, fins i tot una mica inferior.

Es notava l'arribada del bon temps, amb la presència ja d'oriols, bosquetes vulgars, falciots, orenetes,